TAOJOGA

Go to content

Main menu

ŠKOLA

ŠKOLA GO

Škola umenia GO

Škola Umenia GO pozostáva z metodických kurzov GO a zdokonalovacích sústredení.
Celková tematika je rozložená do 20 metodických dvojdenných kurzov a 6 zdokonalovacích sústredení, cca 400 hodín.
Dlžka trvania cca 3 - 5 rokov.
Škola umenia GO je urcená rovnako pre aktívnych turnajových hrácov GO ako aj úplných zaciatocníkov.
Tematická nápln je rozložená do troch pilerov:
1. Štúdium základnej abecedy GO - spoznanie techník
2. Psychológia jedinca a umenie boja - spoznanie psychiky
3. Filozofia Tao a aplikácia umenia GO v každodennom živote


Zpravidla škola je rozložená do troch až piatich rokov a je možné ju ukoncit záverecnou inštruktorskou skúškou.
Inštruktorská skúška nie je povinná, absolvent Školy Umenia GO obdrží Diplom o absolvovaní školy.
Po absolvovaní min 10 dvojdenných metodických kurzov  a 4 zdokonalovacích sústredeni v pocte aspon 200 hodin je mozné sa pripravit na inštruktorskú skúšku.
Následne po uspešnom absolvovaní  skúšky, úspešný absolvent obdrží certifikát asociovaného inštruktora umenia GO, ktorý ho bude oprávnovat ucit a trénovat Základy umenia GO vo svojej lokalite v danom certifikovanom rozsahu.


Harmonogram: Riadne zapísaný študent školy Umenia GO, v prípade že je novic zacína úvodným metodickým kurzom Základy I,II,III. Dalšie metodické kurzy už nie sú viazané na poradie a je možné ich absolvovat  podla toho, ako budú vypísané pocas semestrov.

V jednom študijnom roku je optimálne absolvovat  10 jednodnových alebo 5 dvojdenných metodických víkendových kurzov a 1 sústredenie GO.  Absolvovanie jednotlivých metodický kurzov a sústredení sa zapisuje do indexu.


Metodické kurzy, ktoré sa zapisujú do indexa:
1. Pilier
Základy I
Základy II
Základy III
Handicapová hra
Džoseki
Smer hry
Útok obrana
Tesudži
Redukcia
Stredná hra
Cesta k Shodanu
Základy GO
Sila hviezdy
Fuseki
Koncová hra
Útok a ničenie
Život a smrt
Zabiják v GO
Bod 3 x 3
Pozicný úsudok
Komentáre k partiám
Na zaciatku

2. Pilier
Základy I TAO
Základy II TAO
Základy III TAO
Čikung železná košela I
Tantienčikung
Taojin I,II
Taicicikung I - forma
Taicicikung I - princípy
Taicicikung I - aplikácie

3. Pilier
Model jin jangu
Model piatich elementov
8 pilierov Tao
Umenie boja
Tao te ting a GO
Magický štvorec
I Ťing

Zdokonalovacie sústredenia, ktoré sa zapisujú do indexa:
                           
  Letné intenzívne sústredenie GO

Samostatný záverecný viacdnový seminár pre inštruktorov so záverecnou skúškou za prítomnosti majstra s triedou 5 až 2 Dan alebo Senior inštruktora s triedou 1 kju a dvoch inštruktorov s triedou min 5 kju.


Po úspešnom absolvovaní skúšky  absolvent obdrží certifikát  asociovaný inštruktor umenia GO, ktorý bude umožnovat a oprávnovat absolventa ucit  Základy umenia GO v lokalite svojho okresu bydliska,

Miesto konania metodických kurzov:  Bratislava, Tatry,
Sústredenia  prebiehajú  v Tatrách
Vypísané termíny jednotlivých metodických kurzov  - pozri metodické kurzy

V prípade, že prevažujú poslucháci z iných krajov Slovenska, bude nato prihliadnuté a bude urcené školiace stredisko v regióne Slovenska.

Bližšie informácie o škole zašleme záujemcovi na vyžiadanie

Registrácie:  mailom, telefonicky 0905 253 978, 0907 989 894


Back to content | Back to main menu