TAOJOGA

Go to content

Main menu

Výročná schôdza 2021

KLUB GO

Ahoj Priateľ go, člen klubu Taogo,

Pozývam Ťa a dávam Ti na známosť, že dňa 26. marca v piatok o piatej  t.j. o 17 00 sa uskutoční
ONLINE ZOOM Výročná schôdza Go klubu Taogo Bratislava.
Tento dátum je zároveň 2. výročím oficiálneho fungovania klubu
.

Program:
Otvorenie a odsúhlasenie programu schôdze, voľba zapisovateľa a overovateľa
Kontrola plnenia vízie, cieľov a zameraní z predchádzajúcej schôdze
Návrh plánu, cieľov a zameraní Taogo pre nasledovné kalendárne obdobie
Rôzne
Záver

V prípade záujmu doplniť konkrétny materiál/dokument do programu/rôzne  je možné zaslať mailom.

V prípade potreby je možné kontaktovať aj členov výkonného výboru Martina alebo Milana.

Členom bude zaslaný zoom meeting link v danom týždni uskutočnenia sa Výročnej Schôdze.
Vopred ďakujem za potvrdenie účasti resp.ospravedlnenia sa z neúčasti.

S pozdravom

Július Masarovič

Predseda
Go Klub Taogo Bratislava
www.taogo.taojoga.sk
0905 253 978
 
Back to content | Back to main menu